Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse - Handicappolitik

Alternativet i Aarhus arbejder for, at mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har samme vilkår og muligheder, som alle andre borgere. Og det er vigtigt for Alternativet Aarhus, at denne gruppe borgere oplever en retssikkerhed, som lever op til FN’s handicapkonvention og EU’s erklærede mål om et retfærdigt og inkluderende EU.

Alternativet Aarhus ønsker mennesketænkning før kassetænkning, hvor alle bliver inkluderet i dagligdagens samfund med værdighed og anerkendelse. Vi ønsker at undgå standardiseringer, at fremme tilgængelighed og styrke den personlige assistance til den enkelte. 

Du kan læse mere om vores vision, fokusområder og principper for den lokale Handicappolitik her:​​​

Dokumentet indeholder også 10 mærkesager for KV21.