Lige børn leger bedst. Vi skal investere i de frivillige!

Det bør være en hjørnesten i Aarhus Kommunes støtte til lokalområderne at sikre et sundt og indbydende kulturliv. Venstre og Radikale vil bruge 2 mio. kr. på lokalbibliotekernes lokalsamarbejder. Men hvis vi skal give selvbestemmelse og virkekraft til civilsamfundet, skal vi også støtte de frivillige lokale på den anden side. På den måde kan vi udvikle fællesskaberne i fællesskab.

af byrådskandidaterne Katrine Skov-Hansen, Andreas Giessing Nielsen og Carsten Borup

Et levende kulturliv er en kerneopgave for kommunen. Fordi kulturen, som kan samles på lokalbiblioteker og medborgercentre, er en af de ting, der virkelig skaber mening og værdi i livet. Det bør være en hjørnesten i Aarhus Kommunes støtte til lokalområderne at sikre et sundt og indbydende kulturliv.

 

Derfor er vi i Alternativet begejstrede for, at Venstre og Radikale er gået sammen om at ville styrke lokalområderne - ved at afsætte 2 mio. kr. om året til lokalbibliotekernes partnerskabssamarbejde.

 

Penge, der skal bruges på at styrke lokallivet i samarbejde med de mennesker, der allerede er i lokalmiljøet.

 

Men der er dog en udfordring: Lige børn leger bedst, siges det.

 

Og det gælder også, når lokalbiblioteket gerne vil samarbejde med den lokale spejderklub, strikkecaféen eller en anden frivillig forening.

 

Hvis et samarbejde skal lykkes, skal der være ligeværdighed og ressourcer til opgaven på begge sider af et samarbejde - det tyder undersøgelsen "Foreningers samarbejde med kommunale institutioner" udarbejdet af Syddansk Universitet i hvert fald på.

 

Det er i virkeligheden meget ligetil.

 

Hvis kommunen bruger penge på at ansætte en projektmedarbejder på lokalbiblioteket, skal der også være en frivillig fra strikkecaféen, der tager sig tid til at mødes med den medarbejder.

Men som frivillige ved vi selv, at frivillige også har andre ting at tage sig til. Derfor er det nødvendigt for et godt samarbejde, at de frivillige organisationer også får tilført samarbejdsmidler.

 

Så der faktisk kan blive et ligeværdigt fællesskab.

 

Det er nødvendigt, hvis vi skal undgå, at der opstår et kommunalt fællesskabsformynderi, og samtidig give så mange som muligt adgang til at skabe liv i lokalmiljøet.

 

En løsning ville være at oprette en samarbejdspulje, som foreninger kan modtage støtte fra, når de samarbejder med lokalbiblioteket.

 

På den måde fører et samarbejde med lokalbiblioteket ikke til en ekstra byrde for en frivillig forening - der kompenseres faktisk for deres gode arbejde. På den måde kan kommunen være med til at løfte de lokale fællesskaber.

 

[Denne tekst blev oprindeligt bragt i JP Aarhus d. 25-11-20, under overskriften 'Lige børn leger bedst – også på lokalbiblioteket']