nils-schirmer-FyarwK2n39o-unsplash.jpg

Vi vil tænke kunst og kultur i egen ret. Med sin egen værdi

Kunst og kultur er ikke bare flødeskum på toppen. Det er mere end flot indpakning. Og det mister sin betydning, når de spændes for væksttænkningens politiske vogn. 
Vi skal tænke kunsten i sin egen ret.

Af Katrine Skov-Hansen, byrådskandidat for Alternativet til KV21 og Alternativets Politikgruppe for Kultur

 

“Med kulturen i hjertet og blikket mod verden”. Sådan hedder Aarhus Kommunes forslag til kulturpolitik for 2021-24. Overskriften lover meget og tanken er smuk, men hvordan ser det ud, når man kigger nærmere? Dækker overskriften over brugen af kulturen som strategisk og økonomisk redskab til at opnå større vækst? Anerkender den, at kunstnere skal opfattes som selvstændige erhvervsdrivende med en løn de kan leve af? Eller bliver kunst og kultur en smuk indpakning for at fremme andre erhverv?

 

Det er spændende, at Aarhus kommune er interesseret i at indgå i mange samarbejdsrelationer, for vi er mange, der holder meget af de kulturinstitutioner, vi har i byen. Men Aarhus har ingen ret til at sætte sig politisk på kunstens og kulturens fremadrettede udvikling.


Når kommunen forsøger at tøjle kulturen strategisk, med henblik på at opnå vækstmål og internationale relationer, mister den sin betydning. Den mister sin egentlige værdi.

Kommunen bør selvfølgelig præsentere en politisk og økonomisk ramme, som de kreative kunst- og kulturinstitutioner selv kan fylde ud. Men det kreative frihedsrum kan nemt indtages og gøres banalt. Og så mister det sin værdi og gennemslagskraft. 

 

Byrådsindstillingen ”KULTUR & SUNDHED – EN FÆLLES PLAN FOR AARHUS” d. 3. november 2020 fra MSO og MKB er et godt eksempel på en sådan strategisk styring med ønsket om målrettede indsatser med kunst og kultur. Altså en kommunal kulturpolitik som et redskab til at opnå mere velfærd.

 

I Alternativet ønsker vi ikke en sådan kommunal top-down styring. Fordelingen af de bevilgede midler skal udspringe fra de projekter, som udvikles af de mennesker som udøver og formidler kulturen gennem kommunens kunstinstitutioner, foreninger og af lovende talenter. 

Vi vil tænke kunst og kultur i egen ret. Med deres egen værdi. 

 

Vi ønsker således et rigt forenings- og kulturliv i Aarhus Kommune med plads til og respekt for både de professionelle kulturinstitutioner og det levende og talentfuldt vækstlag, hvor der er plads til at øve sig og eksperimentere.

 

For kulturens egen skyld.