Sociale forhold og beskæftigelse

I Alternativet Aarhus tror vi på, at lydhørhed overfor borgerne og aktiv deltagelse fra borgeres side udgør en væsentlig vej til at finde løsninger, når sårbarhed og udsatheden rammer. Det gælder både for familier og enkeltpersoner. Vi hylder nærhedsprincippet, hvor støtten er lokalt forankret og let tilgængeligt. Forvaltningens stærke centralisering gennem de seneste år med funktionsopdelte Centre har skabt fremmedgørelse og fjernet oplevelsen af gensidig ansvarlighed mellem system og borger. 

Alternativet Aarhus vil udfordre organiseringen og skabe social bæredygtighed og relationel velfærd sammen med kommunens borgere og de ansatte. 

 

Læs Alternativet Aarhus’ principper og vision for lokal Social- og Beskæftigelsespolitik her:

 

Læs hele politikpapiret fra KV17 for Alternativet Aarhus’ Sociale forhold og beskæftigelse her: