Demokratiet skal starte lige uden for hoveddøren

At have indflydelse på sit lokale fællesskab og den by man bor i er en grundlæggende byggeklods for et levende civilsamfund og et bæredygtigt demokrati. Derfor ønsker Alternativet at styrke civilsamfundet og de nære, lokale demokratiske miljøer.


af Alternativet Aarhus’ politikgruppe ’Social & Ligeværd’

 

I Danmark har vi i løbet af en menneskealder nedlagt et utal af demokratisk valgte forsamlinger.
I 1968 havde vi 1300 kommuner, som nu er blevet til 98.
13.000 folkevalgte er nedskåret til omkring 2500.
Amterne er nedlagt og erstattet af regioner uden skatteudskrivning.


Vi har langsomt fjernet demokratiet fra offentligheden og centraliseret den politiske magt i Danmark. Vi har valgt at lade stadig færre mennesker tale på vores vegne.


Men det at være samfundsborger handler om frihed, lighed og nær-fællesskab. Om at have rettigheder og om at være med i den politiske beslutningsproces. Og det kommer ikke af sig selv. Vi skal selv bygge gode rammer og gøre plads til at langt flere kan deltage i demokratiet.


Alternativet mener, at et aktivt, inkluderende og nært demokrati er den bedste måde at undgå magtkoncentration og politikerlede. Derfor vil vi skabe et samfund, der er demokratisk helt fra bunden – hvor alle borgere har mulighed for reel indflydelse, på det, der betyder noget for dem. Og vi tror på, at det ikke kan gå for hurtigt.


Derfor foreslår vi at Aarhus Kommune skal udnævne lokalsamfund, lokale miljøer og fællesskaber som udviklings-motorer for det nære demokrati. Kommunen skal arbejde for, at hvert lokalsamfund og fællesskab kan inspirere og danne rammer for borgernes indflydelse på livet lige udenfor hoveddøren.


Vi skal have modet og tilliden til, at lade lokalsamfundene tage flere demokratiske beslutninger selv. Og vi skal som fællesskab understøtte, at alle kan få plads og indflydelse på deres egne omgivelser.


Den nære demokratiske indflydelse skal selvfølgelig udvikles i et tæt samspil med Byrådet, og vi skal finde de rigtige balancer mellem, hvad det lille fællesskab kan bestemme selv, og hvilke beslutninger der berører det store fællesskab, og derfor skal varetages af Byrådet.


Men vigtigst af alt er, at vi flytter beslutningerne tættere på de borgere, det drejer sig om.