Sælg ikke Saxild Strand

”Jeg tror ikke, der andre steder i Danmark findes så godt et tilbud til ældre”

På det gamle badehotel Saxild Strand, som i dag er omdannet til rekreationshjem, ved man hvad der skal til for at fremme fællesskab og aktivt medborgerskab, mindske ensomhed og skabe bedre livskvalitet for ældre, udsatte borgere. Alt det, byrådet siger, de gerne vil. Og det kan nu gå hen og blive solgt.

af Inge Juul, Alternativet Aarhus’ politikgruppe for Sundhed & Omsorg (og medarrangør af ensomhedsophold på Saxild Strand)

På rekreationshjemmet Saxild Strand kan ældre for et beskedent beløb opholde sig en uge i naturskønne omgivelser, hvor de møder andre ældre og kan deltage i et fastlagt program af aktiviteter. Det møde – i trygge og støttende rammer – skaber energi, fællesskab og velvære hos de ældre. Og vi kan se en tydelig forskel fra om mandagen, hvor de ældre ankommer lidt beklemte, og til de siger farvel om fredagen med glimt i øjet, en rankere holdning og smil på læben.

Det er et helt unikt tilbud i Aarhus, hvor udsatte ældre borgere kan finde ind i et meningsfyldt fællesskab. Et fællesskab, der kan være med til at hjælpe ældre ud af ensomhed og sorg.

Som Birgit, en deltager på opholdene, fortæller: ”Mit forløb har vist mig, hvor stor betydning, vi mennesker har for hinanden - uden andres hjælp var jeg her nok ikke i dag. Jeg tror ikke, der andre steder i Danmark findes så godt et tilbud til ældre som lige præcis  ensomhedsopholdene, som jo netop er tilrettelagt så tryghed, begejstring og energien er i top.”

Men stik imod, hvad partierne officielt mener – nemlig at vi skal  bekæmpe ensomhed – har byrådet i budgetforliget foreslået, at Saxild Strand skal sælges. I hvert fald hvis de ikke finder pengene til at beholde det på kommunale hænder. Og selv hvis kommunen fortsætter opholdene ved at leje sig ind i lokalerne, som forligspartierne foreslår, vil det betyde en forringelse af vores tilbud til de ældre. Det vil betyde, at vi mister en perle i den aarhusianske ældrepleje. En mulighed for at bekæmpe ensomhed og sårbarhed hos ældre.

Men det behøver ikke, at være sådan. Vi kan godt beholde Saxild Strand, hvis byrådet viser den politiske vilje til at prioritere det.
Og vi skal prioritere forebyggelsen af ensomhed. Vi skal prioritere at borgere i Aarhus kan have gode liv, hele livet.