tim-mossholder-epBIrtdg2Hk-unsplash.jpg

Alternativet for Mangfoldighed

[Dette er gengivelse af en tale, holdt af byrådskandidat Lissi Bagge ifm. FNs Internationale Dag mod Racisme]

Hej alle sammen.

Tak til jer, for at stå sammen i anledning af FN’s antiracismedag. For racisme har vi også her i Danmark

Vi lægger ører til den negative retorik om etniske minoriteter fra såvel højrefløj som Socialdemokrater. Og retorikken bliver tiltagende hård og racistisk. Indtil videre har den ført til en lovgivning som forskelsbehandler os alle, etniske danskere OG etniske minoriteter.

”Vi skal have lukket hullerne i Danmarkskortet”, sagde Lykke Rasmussen, da han i 2018 tog brodden ud af Dansk Folkeparti. ”Rundt om i Danmark er der parallelsamfund med mange mennesker med de samme problemer som er klumpet sammen – en negativ spiral – en modkultur”.

”Vi skal have lukket hullerne i Danmarkskortet” blev startskuddet til ghettoloven og den negative retorik som udskammer og stigmatiserer etniske minoriteter og danskere. Retorikken gentages i det uendelige og er blevet hvermandseje, som vi tror på.

Loven om ghettopakken er det største eksperiment om at dele befolkningen, som den danske stat nogensinde har sat i værk.

Vi er nu delt i A og B hold.

A holdet kan selv bestemme om deres børn skal i daginstitution og hvor de vil bo.

B holdet har staten til at tvangsflytte og tvangsinstitutionalisere. B holdetudsætter vi for dobbeltstraffe. Vi river dem væk fra venner, bekendte og deres trygge netværk.

Danmark er det ENESTE land i Vesten hvor staten kalder sine egne boligområder for ghettoer. Vi udskammer vores medborgere, både etniske minoriteter og etniske danskere i disse boligområder, de såkaldte ghettoer.

Medborgere hvor mange i forvejen har det svært, hvor nogle har så mange udfordringer med i bagagen at de har svært ved at - tage en uddannelse - ved at få et job - hvor en del derfor har fået tilkendt førtidspension - hvor af nogle lider af PTSD.

Bliver det lettere at tage en uddannelse? At få et job? At leve med psykiske udfordringer? At leve sit liv? efter en tvangsflytning?

Jeg har talt med nogle af de der bor i Gellerup. De føler sig degraderet - som anden rangsborgere – ekskluderet - uretfærdigt behandlet.  Og – især - UTRYGGE.

De har levet deres liv her, gået i daginstitution, i skole, på job, taget til fester, taget uddannelse, sparket til bold på græsplanen og kørt på skateboard på fortovet. Levet et helt almindeligt liv på godt og ondt – på linje med alle vi andre.

 

Det var højrefløjen som lagde ud, og Mette Frederiksen viderefører udskamningspolitikken.

Retorikken er blevet til stereotyper, skræmmebilleder og fordomme, især overfor minoriteter med muslimsk baggrund. Men ingen etnisk gruppe går ram forbi.

Det helt uden at vi har talt med, været venner med eller har aflagt besøg i de såkaldte ghettoområder. Ved vi overhovedet hvad det handler om? – eller er det gætterier?

I denne uge foreslog vor statsminister endnu en stramning om hvor mange med etnisk baggrund som må bo i udpegede områder, underforståede i almennyttige boligområder.

 

En af Alternativets værdier er MOD. Vi skal have modet til at gøre op med den statsracisme, som finder sted i Danmark. Vi skal gøre op med ALLE former for racisme.

Vi skal være modige og sige fra over for de politikere, som via deres retorik udskammer og nedgør befolkningsgrupper.

I stedet for at udskamme, skal vi hjælpe og rådgive de der har behov. Uanset etnisk baggrund, hår og hudfarve, uanset politisk ståsted og religiøst tilhørsforhold og bagagen vi bærer på. Et menneske er et menneske og vi er alle ligeværdige.

Ved at åbne op og lytte til hinanden, være nysgerrige på hinanden, ved at fortælle vores historier til hinanden, ved at samtale om vores værdier, så får vi en forståelse af

Hvem er du? Og hvem er jeg?

I Alternativet ønsker vi et Danmark hvor vi er sammen – hvor vi værner om hinanden og drager hinanden med ind i mange forskellige fællesskaber.