theodor-vasile-7bkhiHge4Ak-unsplash.jpg

Alternativet savner vindmøller: Imens flirter Socialdemokratiet og Venstre med kapitalkræfterne

af Poul Burian, Højbjerg, medlem af Alternativet Aarhus' politikgruppe for byudvikling, økonomi og plan.

[Dette indlæg blev oprindeligt bragt på stiften.dk, d. 17.2.21, red.]

Borgerne i Aarhus Kommune er bekymrede over, at der ikke sker noget på klimaområdet. Aarhus Byråds klimamål om CO2-neutralitet i 2030 er tiltagende truet. Aarhus Vindmøllelaugs seriøse og oprigtige indsats for at fremme VE-temaplanerne trækker i langdrag.

Det var et af budskaberne fra Aarhus Vindmøllelaug ved den seneste politikcafé i Alternativet om klima 8. februar. Alternativet Aarhus sætter en gang om måneden aktuelle politiske emner til debat i Byens Politikcafé.

Ved politikcaféen om klima 8. februar blev et vigtigt emne debatteret. Nemlig den kollektive deling af samfundets forpligtelse til at gå ind i den vedvarende energiforsyning uden CO2-emission.

Vindmøllelaug er her en vigtig gruppedannelse, som ikke belaster offentlige budgetter, som adresserer andelstanken, borgerinddragelsen og det kollektive ansvar. Samtidig med, at det giver en bæredygtig og moderat forrentning af den investerede personlige kapital uden overudnyttelse og skævvridning af det demokratiske lighedsprincip. Det er stærkt og godt.

Desværre flirter både Socialdemokratiet og Venstre stadig med kapitalkræfterne uden at være konsistente omkring en retvisende grøn dagsorden. Det er udfordringen.

Paradigmerne er i opbrud. Og i mangel af en tydelig markering i byrådssalen, som holder partierne op på en fælles forligstekst om CO2-neutralitet i Aarhus i 2030 med målopfyldende konkrete indsatser, forsøger de enkelte partier at sætte egne dagsordener. Så forligene er svagere end det nære ego. Skibet sejler for vekslende vinde, når rorgængeren er uopmærksom. Det er ikke holdbart.

Temaaftenen i Byens Politikcafé om VE-politikken i Aarhus Kommune satte gang i en vigtig debat på et oplyst grundlag. En debat, som vi i Alternativet mener er afgørende for, at vi får sat hurtig handling bag planerne.

Det er uansvarligt at lade klimaet blive taberen. Her går vi ikke på kompromis i Alternativet.