Markant flertal bag Alternativets klimapolitik

Lang debat i Aarhus byråd om vedvarende energi (VE-politikken) førte til afstemning, som tydeligt støtter Alternativets holdning til at bygge vindmøller på Aarhus havn.

Af Henrik Hjortshøj, byrådskandidat for Alternativet, medlem af politikgruppen for Teknik og Miljø samt medlemmer af Alternativets politikgruppe for Byudvikling, Økonomi og Plan.

Onsdag den 18. november var temaplanen om vedvarende energianlæg til debat og endelig vedtagelse i Aarhus byråd. Sagen har haft stor offentlig interesse med 263 høringsbidrag. Det var især vindmøllerne og deres placering på Aarhus havn, der var det væsentlige stridsemne. Men både vindmøller og solenergianlæg indgår i planen.


Vedtagelsen af temaplanen om vedvarende energi på vindmølle- og solcelleområdet - som begge er  velafprøvet teknologi – er et afgørende skridt til at få opfyldt Aarhus kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030.

Det har Alternativet aldrig været i tvivl om. Vi skal have sat toget i gang. Vi skal have skabt momentum for en progressiv klimaplan for Aarhus, for aarhusiansk erhvervsliv og for verdens klima. Troen på fossile brændstoffer er snart historieskrivning. Det er godt, at Aarhus byråd også er nået til denne erkendelse. En livlig debat i byrådet, som også understøttede afstemningsresultatet i Teknisk Udvalg, førte til, at temaplanen blev stemt igennem.


Det er glædeligt at se, at demokratiet fortsat fungerer. Det siger vi tak for i Alternativet.