Ligeværd og integration

Alternativet Aarhus mener, at oplevelsen af ligeværd og lige muligheder er en forudsætning for en vellykket integration. Og disse to temaer skal tænkes ind i alle lokale politikområder, især ift. borger, som er indvandrere, flygtninge, familiesammeførte og migranter. 

I Alternativet Aarhus mener vi, at alle borgere i kommunen ikke blot skal have lige rettigheder, men også lige værdi og lige muligheder ift. uddannelse, bosætning, erhverv, kultur, interesser, omsorg, social- og sundhedsydelser m.v. Vi tror på, at ligestilling og mangfoldighed hører sammen. Og i Alternativet Aarhus forpligter vi os på begge perspektiver som et tværgående princip.  

Læs vision og motivering for Alternativet Aarhus lokalpolitik for Ligeværd og Integration fra KV21 her:

 

Se tre prioriterede mærkesager og otte andre vigtige mærkesager for KV21:

 

Læse hele politikpapiret fra KV17 for Alternativet Aarhus’ Ligeværd og Integration her: