Hjemløse unge viser vejen

- små skridt med stor effekt

Hjemløsestrategiens indsats for unge har gennem det seneste år vist gode resultater. 37 unge har brugt teamet HUUS i 2019. 35 bor i egen bolig og 34 er i job eller uddannelsesrettede aktiviteter. Det handler om at tro på den unge selv, og at have tillid og tid. Det er sådan, Alternativet tænker socialpolitik.

af Alternativets Politikgruppe ’Social & Ligeværd’

Vi taler med Charlotte Rye over en kop kaffe i Ungecentrets åbne miljø i Viby. Charlotte er virksomhedskonsulent i HUUS, som er et særligt team på 6 personer, der samarbejder med unge hjemløse.

Vi spørger, hvad den unge sætter mest pris på, når de kommer her. Svaret er uden tvivl den gensidige tillid, som bliver skabt mellem den unge og den enkelte medarbejder. Her kommer mennesket i fokus. ”Den unge ser os ikke som ‘kommunen’, og den tid den unge er her, er den professionelle en stedfortrædende forælder”.

De unge er meget forskellige, forklarer Charlotte. De skal ikke tænkes i kasser og typer, men mødes som hele mennesker, med alle de nuancer det indebærer. Og den tanke giver genlyd hos Alternativet, hvor det er en mærkesag at vi møder borgerne med respekt og tillid. Og ikke mindst, med et ønske om at hjælpe dem for deres egen skyld.

I Alternativet mener vi at tilliden til borgeren skal være grundstenen i social-arbejdet. Vi skal hjælpe borgerne, med det de har brug for, og ikke styre dem rundt i det, vi selv kunne finde på. Og det formår de altså, i HUUS.

Når den unge hjemløse får tilbudt at komme til HUUS starter et unikt samarbejde på tværs af hjælpesystemets mange beslutningsgange. Det er frivilligt og med et tydeligt ansvar hos den unge selv og HUUS. Her er det komplekse system samlet i ét overskueligt team med fire bostøtter og to virksomhedskonsulenter.

Handleplanen justeres løbende, og bliver derfor omtalt som en åben handleplan. Kontakten til myndighedscenter og jobcenter er let og smidig. Og der bliver ikke holdt unødvendige møder.
Udvikling af en relation med gensidig tillid koster timer. Det kræver tålmodighed, tilgængelighed og åbenhed.Men den tid og tillid er helt nødvendig, for at respektere de mennesker, som skal have støtte og vejledning.

Men bliver den unge så ikke uselvstændig og afhængig af systemet, vil nogle spørge. Det er heldigvis ikke tilfældet. Den unges ønsker er i fokus hele vejen. Og ifølge Charlotte Rye, ønske for de fleste er, at “være ‘almindelige’ og høre til”. De ønsker stabilitet i egen bolig,uddannelse eller arbejde. Og målet er at lede frem mod, at den unge kan selv.

Efter en times samtale er det tydeligt, at HUUS understøtter den unges kraft til selvbestemmelse. Og at de dynamiske, såkaldte åbne, handleplaner aktiverer teamets faglige viden, erfaring og kreativitet. Handlekraften er helt i front sammen med den unge og for den unge.

Alternativet vil frisætte fagligheden, udvikle medind­dragelse, og sammenkoble indflydel­se og ansvar med oprigtig tillid.

Det er den vej vi vil gå.

 

FAKTA:
Masterplan 2019 på hjemløseområdet i Aarhus har det mål at halvere antallet af unge hjemløse i alderen 18-24 år indenfor fem år. Byrådets første årlige opfølgning,  d. 23. september 2020.

  • I Masterplanen er Housing First grundlaget for alle initiativer på hjemløseområdet i Aarhus.
  • HUUS er Housing First indsatsen til unge hjemløse i Aarhus.
  • Housing First arbejder med tre elementer: bolig, støtte og beskæftigelse.
  • Ungeboliger i patienthotellet ved det tidligere Amtssygehuset til 24 unge. 12 studerende og 12 unge hjemløse fra 1.8. 2020.