Digitalisering og IT

For Alternativet Aarhus er digitalisering og IT vigtigt. Vi ønsker at området kommer på den politiske dagsorden. De IT-faglige kompetencer må tættere på byrådet og der bør oprettes et teknologiudvalg, som er tværgående for alle magistrats­afdelinger.

Området er i hastig udvikling og der er brug for en opdatering af det lokale politikpapir. Alternativet Aarhus arbejder for et kombineret nationalt og lokalt perspektiv på udvikling af kommunens IT-løsninger, løsninger, som tiden kalder på.

Der er konkrete områder i vores politikpapir, som fortsat rummer Alternativ nytænkning: 

  • IT-iværksætteri – Aarhus som et centrum for IT-iværksætteri.
  • Bæredygtig og grøn IT – Ambitiøse standarder ved cirkulær økonomi, genanvendelse mv.
  • IT-ombudsmand – Når følsomme personfølsomme data trues og ved afmagt i en IT-relateret sag. 
  • IT-systemer til Borgerinddragelse og Samskabelse.
  • Åben indsigt – Offentlig information til borgerne.
     

Læs hele politikpapiret fra KV17 for Digitalisering og IT her: