Senior og Omsorg

I Alternativet Aarhus ser vi seniorlivet som en livsfase, hvor retten og behovet for friere muligheder for en selvvalgt balance mellem pligt og lyst bliver anerkendt. Alternativet Aarhus ønsker et paradigmeskifte fra diverse pensionsordninger til en seniorløn, der kan sidestilles med en borgerløn. Dette bør understøttes af fleksible jobordninger og gode kombinationer med job og seniorløn. 

 

Du kan læse mere om vores værdigrundlag og vision i vores lokalpolitik for Senior og Omsorg her:

 

Dokumentet indeholder også lokale mærkesager på området fra KV21.