Ghettoloven er ingen løsning

der findes problemer - men ghettoloven løser dem ikke.

Ghettolovgivningens lokale udformning i Gellerup har i længere tid været et stort dilemma i Alternativet Aarhus. Med Liv Gro Jensens afgang fra partiet til SF åbnes der op for en ny udmelding fra Alternativet: ”Ghettoloven er asocial og afskyvækkende.”

af Alternativets Politikgruppe ’Social & Ligeværd’

Lissie Bagge er medlem af Alternativet. Hendes datter bor i Gellerup, og hende er naboerne meget glade for. Glade for, at hun ”ikke er bange for os, selvom vi er arabere”, har de fortalt hende. Den sætning løber koldt ned ad ryggen, og siger meget om, hvordan man som såkaldt ikke-vestlig person oplever samfundets blik på sig. 

Ingen skal opleve at være mistænkeliggjort på grund af deres oprindelse. Men sådan er det desværre i dag. I Alternativet mener vi, at det er et politisk ansvar at reparere den skade, der er gjort. Vi er nødt til at spørge os selv, hvordan det er kommet så langt. Med den såkaldte ghetto-lov graves der grøfter mellem mennesker. Først og fremmest med udgangspunkt i deres – eller deres forældres – oprindelsesland. 

Vi har i Alternativet forsøgt lokalt at afbøde lovens værste konsekvenser. Det er ikke lykkedes. I dag må vi derfor sige klart og tydeligt, at vi finder selve grundsynet asocialt og afskyvækkende. Og dette grundsyn kan ikke fjernes eller males over med positive vendinger: Det er selve lovens kerne.

Vi vil ikke længere være med til at tvangsforflytte nogen som helst. Du skal ikke straffes for, hvor du bor. Beboerne i den almennyttige boligsektor skal ikke gøres til andenrangsborgere i Danmark. Sektoren er netop dannet for at sikre gode boliger til en rimelig leje, så alle har muligheden for et trygt liv, en sund bolig og et fællesskab, der har indflydelse på hverdagen.

Vi anerkender, at der findes en lang række problemer. Ulige muligheder for at deltage i samfundet, fattigdom og kriminalitet skal alt sammen bekæmpes. Det mener Alternativet også. Men vi ved, at vi ikke løser de problemer med nedrivninger og flyttebiler. Det kommer aldrig til at virke. 

Derfor ønsker vi en social og beskæftigelsesmæssig indsats på helt andre præmisser, end dem vi ser med tvang og nedrivninger som nu. En social indsats, der tager fat om fattigdom, mangel på arbejde og sociale udfordringer. I stedet for at bruge tid og penge på stigmatisere mennesker og at slå hul i beton. 

Tvang, umyndiggørelse og klientisering er ikke vejen til et godt samfund og til gode liv for borgerne. Vi tror på, at medborgerskab, selvstændiggørelse og klare muligheder for at skabe sit eget livsfundament er vejen frem.

Og det er den vej vi vil gå.