Baggrundsgrupper

Børn og Unge (BU)

Kirsten Andkjær Petersen

Tovholder

kirstenap@gmail.com

29401154

Martin Geysner

Tovholder

martin@eksperimentrum.dk

26365422

Byudvikling, Økonomi og Plan (BØP)

Poul Burian-Hansen

Tovholder

pb@burian.dk

40465023

Hosein Mirshahi

Medlem

hosein_mirshahi@yahoo.dk

53536306

Steffen Røhl

Medlem

steffenroehl@gmail.com

52253624

Kultur og Borgerservice (KB)

Christoph Lodemann

Tovholder

lodemann@gmail.com

Kristian Hald Jensen

Medlem

kristian@haldjensen.dk

23984309

Martin Geysner

Medlem

martin@eksperimentrum.dk

26365422

Ulf Torlyn

Medlem

ulf.torlyn@gmail.com

41857485

Social og beskæftigelse (SB)

Bodil Burian

Tovholder

bb@burian.dk

51228147

Carsten Borup

Medlem

carsten.borup.alternativet@gmail.com

20806900

Sundhed og omsorg (Su)

Carsten Borup

Tovholder

carsten.borup.alternativet@gmail.com

20806900

Martin Geysner

Teknisk ansv.

martin@eksperimentrum.dk

26365422

Teknik og miljø (TM)

Anna Golieva

Forperson

agoleva@gmail.com

91964722

Anders J. Jensen

Medlem

andersjjensen1@gmail.com

24295206

Mikkel Sørensen

Medlem

mikkel@dandesign.dk

22648322

Peter Laudrup

Medlem

peter.laudrup@alternativet.dk

Politikudviklingsgrupper

Ud over baggrundsgrupperne har vi også enkelte specifikke politikudviklingsgrupper:

Integration og Ligeværd (IL)

 

Bodil Burian

Tovholder

bb@burian.dk

51228147

Anna Jørgensen

Medlem

anna.joergensen1234@gmail.com

31757580

Lissi Bagge

Medlem

lissibagge@hotmail.com

61859339

Vær Med

Om baggrundsgrupperne

Hvis du gerne vil deltage i det lokalpolitiske arbejde, så er der mulighed for at være med i en eller flere af vores baggrundsgrupper.

Hver grupper tager sig af et særligt politisk område, og er vores byrådsmedlems nærmeste samarbejdspartnere.

Når byrådsdagsordenen udsendes hver 14. dag, træder baggrundsgrupperne til og udarbejder mulige indstillingerne til Alternativets byrådsmedlem.

Grupperne mødes på udvalgte mandage på rådhuset indenfor tidsrummet kl. 16-20, som det nu passer deltagerne. Nogen hver uge andre med to-tre ugers mellemrum. Kontakt tovholderne i de enkelte grupper, hvis du gerne vil deltage (se kontaktoplysninger til højre).

Der er fællesmøde på udvalgte torsdage, hvor vores folkevalgte også vil være til stede.

Årshjul

Vi er på vej med årshjul for de enkelte baggrundsgrupper, der viser vigtige og tilbagevendende politiske handleområder.