Åbent Brev til Tesfaye: hjemsendelse af syriske flygtninge, vækker uro og stærk bekymring i vores parti

skrevet af Politikgruppen for social, integration og ligeværd i Alternativet Aarhus v. Lissi Bagge, Carsten Borup, Bodil Burian, Niels Christiansen, Lone Donbæk, Søren Kirk og Verner Vest samt bestyrelsen for Lokalforeningen Alternativet Aarhus ved Tenna Duch Schaldemose, Peter Laudrup, Christoph Lodemann, Martin Chemnitz Frederiksen og Rasmus Rydahl

 

Kære udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, de afgørelser, der aktuelt falder i forbindelse med hjemsendelse af syriske flygtninge, vækker uro og stærk bekymring i vores parti, Alternativet. Derfor denne henvendelse.

Vores danske myndigheder inddrager Damaskus-syreres opholdstilladelser uden hjemsendelsesaftale. Og det sker på trods af, at Europa-Parlamentet i april vedtog en udtalelse om situationen. Europa‐Parlamentet: "Minder alle EU‐medlemsstater om, at Syrien ikke er noget sikkert land at vende tilbage til; mener, at enhver tilbagesendelse bør være sikker, frivillig, værdig og informeret i overensstemmelse med EU's erklærede holdning; opfordrer alle EU's medlemsstater til at afholde sig fra at ændre de nationale politikker i retning af at fratage visse kategorier af syrere deres beskyttede status og til at vende denne tendens, hvis de allerede har anvendt sådanne politikker".

Danmark er det eneste EU-land, som har truffet beslutning om, at sikkerhedssituationen i Damaskus er så sikker, at flygtninge kan begynde at vende hjem. Det sætter vores troværdighed som et demokratisk og humanistisk land under pres. Og det er bekymrende.

Der er ingen hjemsendelsesaftale mellem de involverede parter. Derfor er det også vigtigt, at alle syriske flygtninge bliver i vante omgivelser i en aktiv hverdag med skolegang, uddannelse, arbejde og fritidsliv. Og ikke bliver flyttet til passivitet i et udrejsecenter. På den måde kan syrere, når det bliver sikkert at rejse tilbage, være med til at genopbygge deres land med de kompetencer, de har erhvervet her.

Alternativet ønsker, at Udlændingestyrelsen stopper den aktuelle behandling af udvalgte syriske flygtninges opholdstilladelse. Processerne skaber unødig uro og angst. Vores handlinger som folk skal netop vise verden, at de flygtninge, der har opholdstilladelse her, bliver understøttet bedst muligt og i solidaritet. Både af humanitære grunde, og fordi deres fremtid også er vores fremtid.