Kontanthjælp og dagpenge uden modkrav

1000 borgere skal løbende tilbydes jobudviklingsforløb uden modkrav fra det offentlige. Et forsøg med frihed.

af byrådskandidat Carsten Borup med politikgruppen Social og Ligeværd

Alternativet ønsker, at Aarhus kommune i en 3-årig periode tilbyder jobparate borgere frihed og ansvar for eget job- og virke forløb.

Det skal give  større kvalitet i jobsøgning, match som giver længere beskæftigelse, mindre stress og mere livsglæde, flere i jobs og færre på langvarige ydelser og førtidspension.

Forsøget skal omfatte 25 medarbejdere i en selvstændig enhed væk fra Jobcenteret og vil blive evalueret og kvalitetsreguleret løbende. Målet er beskæftigelsesmæssig succes, beskrivelse af metoder der virker, større arbejdsglæde blandt sagsbehandlerne og større livsglæde hos borgerne.

 

I Alternativet ønsker vi, at borgerne får magt over eget liv ved at få frihed, myndighed og selvbestemmelse over egen jobsøgning. I Alternativet ønsker vi en faglighed, vil være til på borgerens betingelser og som kan udspille sig med kvalitet, kreativitet og meningsfuldhed.

 

Bureaukrati må ikke stå i vejen for borgerens vej til job og selvforsørgelse. Standardiserede skabeloner skal ikke forhindre fagligt dygtige sagsbehandlere i at udvikle et forløb, der passer til den enkelte borgers behov, ønsker og tempo. 

 

Den beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene har over en lang årrække været ekstremt dyr og haft en meget ringe effekt. Med en beskæftigelseslovgivning i ryggen, der har øget kravet om kontrol og presset borgerne med økonomiske sanktioner, er det gået den gale vej alt for længe. 

 

Vi må gå nye veje og skabe et reelt samarbejde mellem borgeren og den professionelle og sikre, at der for fremtiden skabes velfærd, livsglæde og større muligheder for jobs, der passer den enkelte borger bedst.

 

Vi siger derfor: Kontanthjælp og dagpenge UDEN modkrav. Et forsøg baseret på tillid, meningsfuldhed og dialog.