AARHUS-MANIFESTET

Alternativets Aarhus er:

Empatisk og reagerer og handler på uretfærdighed. Her lytter vi til hinanden, tager hensyn til hinanden og skaber respektfulde løsninger for alle.

Grøn og tager miljø- og klimaudfordringer alvorligt og skaber løsninger, der rækker langt ud i fremtiden. Her er der langt mere grønt mellem husene – og sammen finder vi bæredygtige løsninger når vi planlægger, udvikler og bygger.

Inddragende og politik skabes af de borgere, der drømmer og færdes i kommunen. Her reagerer vi på de behov, som vi som borgere giver udtryk for – og vores dialog har afsæt i, at alle ønsker det bedste for hele kommunen.

Nysgerrig og stiller sig til rådighed som et eksperimentarium for nye løsninger i forhold til nye fællesskaber, iværksættere, ulighed, trafik og meget andet. Her tør vi stille vanskelige spørgsmål – og vi er heller ikke er bange for vanskelige løsninger.

Rummelig og forskellighed er en mulighed for at lære noget nyt. Her anerkender vi, at alle har en vigtig rolle at spille i fællesskabet.

Tillidsfuld, for tillid er langt vigtigere end kontrol. Her forstår vi, at jo mere forbundne vi føler os, jo bedre kommer vi til at fungere.

Legende og spontanitet og kreativitet har masser af plads. Her kan vi være legesyge og kun fantasien sætter grænser.

Nytænkende og rækker ud mod verden og stiller sig til rådighed. Her anerkender vi, at kun sammen med andre, kan vi løse klodens problemer.

Poetisk, hvor kunst og skabertrang trives.

En sammenhængende kommune, hvor byer og bydele er forbundet med hinanden via bæredygtige trafikale løsninger. En kommune, hvor skolen, daginstitutionen, lokalcentret, boligen og naturen er tænkt ind i alle lokalplaner.

En Alternativ kommune, hvor vi ikke er bange for at tænke store tanker – også når det får andre til at trække på smilebåndet.

Alternativets Aarhus er smilets by.

//
Vedtaget på politikmødet i Alternativet Aarhus 28/8 2017.