new.jpg

Aarhus bør tilhøre Aarhusianerne

Poul Burian, medlem af Alternativets politikgruppe for Byudvikling, Økonomi og Plan

[dette indlæg blev første gang bragt i Aarhus Stiftidende d. 4. juli 2021]

Aarhus tilhører aarhusianerne. Men byrådets godkendelse af lokalplan 1147 Højhus til erhverv, Mindet 6 bringer dette udsagn i tvivl.

Det er kostbart at forcere afgørende politikområder igennem, som fx Højhuspolitikken for Aarhus. Højhuspolitikken skulle have været til reel folkelig debat gennem en længere periode før den forelægges byrådet til godkendelse. Det er aldrig sket. Den demokratiske proces har været alt for svag. Efterfølgende ”reparationsprocesser” på kommuneplanen som følge af fejlslagne byudviklingsplaner er kostbare.

I Alternativet hæfter vi os ved to foretræder for Teknisk Udvalg den 21. juni 2021

Vibeke Skjøttgaard nævner ved sit foretræde, citat ”Indbegrebet af Aarhus, Aarhus’ selvforståelse, Aarhus’ historie og udvikling ejes ikke af den enkelte investor, det enkelte arkitektfirma eller byrådet alene. Det ejes af os alle i fællesskab. De enkelte byggeprojekter kan ikke sætte kursen. Vi må sammen som Aarhusianere, finde ud af, hvordan vi arbejder videre med og for Aarhus’ DNA. Vi skal tale sammen om Aarhus i fællesskab. Det er bydende nødvendigt og på høje tid.”

Thomas Kruse, Midtbyens Fællesråd nævner ved sit foretræde, citat ”Dette projekt og lokalplan 1147 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. En offentlig debat, analyser og gedigne informationer om alle konsekvenser skal foreligge før I træffer beslutning, som fundamentalt vil ændre Aarhus midtby”.

Enhver byudvikler løber en risiko ved at udarbejde et lokalplansforslag. Det kan blive afvist. Og enhver byudvikler vurderer selvfølgelig også denne risiko. En risiko som måske er minimal i et politisk klima, som tegner vækstpolitikken. Det noterer man sig ved at vurdere balancen i sprogbrug i indstillingsmaterialet. Det positive for projektet er talt op, og det negative er ”overset” eller talt ned. Det ville der ikke have været brug for, hvis der havde foreligget en bedre og længere folkelig debat.

Denne ensidighed ser man i Teknik og Miljøs bedømmelser/tilbagemeldinger på de indkomne høringssvar.

Det kan i høj grad undre, at indstillingsmaterialet ikke nævner væsentlige forhold omkring klima fx

  • CO2-udledningen ved opførelsen og driften af Mindet 6.
  • Det øgede trafikpres og medhørende miljøpres fra biler under og efter opførelse af Mindet 6, der jo har en byggefase på 5-6 år.

Helhedsplaner og folkelige debatter skal have øget fokus. Og her har fællesrådene stor betydning.

Alternativet lægger stor vægt på at forbedre borgerinddragelsen med reelle debatter, som ikke er præget af hastværk og pression. Vi ser frem til om løfterne i byrådets tiltrådte Aarhus-kompas fører os i en bedre retning. Man har da lov at håbe.

For I Alternativet er vi optaget af, at Aarhus er Aarhusianernes.