Vedtægter

Lokalforeningens vedtægter består af:

  • Kan-paragraffer, som vi vedtager lokalt på vores Årsmøde (foreningens generalforsamling), og
  • Skal-paragraffer, som gælder for alle lokaleforeninger i Alternativet. Disse er udformet af vedtægtsudvalget og besluttet på Alternativets årlige Landsmøde, der som regel holdes i slutningen af maj.

De aktuelle vedtægter, kan du læse her: Lokalforeningens vedtægter