Butikskirkegård i Banegraven

I Aarhus kommune gør man, hvad man kan for at holde gang i de købelystnes væksttog, med risiko for at man ender med at lægge dødfødte butikker i banegraven

Hvad har en temaplan om styrket detail-handel, tomme butikslokaler på Aarhus gågade og overdækningen af banegraven til fælles?
Svaret er, at de tilsammen er opskriften på en farlig cocktail midt i Aarhus.

af Alternativets politik-gruppe for Byudvikling, Økonomi og Plan, Aarhus

Med en større og større nethandel, Amazon på plyndringstogt i Norden og over et halvt år med COVID-19 ser det hårdt ud for de fysiske butikker på Aarhus gågade. Den svigtende efterspørgsel på varer i strøgbutikkerne kombineret med, at lejepriserne har nået skyhøjder har været medvirkende til, at butikslokalerne står tomme og flere har måttet genopfinde deres forretningskoncepter.

Den optimistiske markedstænker vil selvfølgelig mene, at detailhandelen bare skal have nogle bedre vilkår. Derfor besluttede Aarhus byråd en temaplan for detailhandel, som vil have flere og større butikker. Men vækstens appetit er imidlertid ikke så let at mætte. Så byrådet vil også overdække Banegraven for blandt andet at gøre plads til flere butikker.

Men er det nu den bedste strategi?
Hvad hjælper det at bygge nye butikker, når den samlede handel går ned? Det gavner kun byudviklerne og stimulerer byens fortætning. Det er meget tvivlsomt, om byens borgere får noget godt ud af det. Måske var det sundere at sætte farten ned på væksttoget og i stedet fremme byens grønne levesteder.

Hvis ikke, så ender vi måske bare med at skulle lægge strøgets døde butikker til hvile i banegraven.