Kom med dit budgetforslag til byrådet for 2021!

Budgetforslag i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger
Her kan du komme med budgetforslag, som vi i Alternativet kan stille i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i byrådet. Alle forslag vil nøje blive gennemgået. Har du oplyst navn og kontaktoplysninger, vil vi eventuelt kontakte dig på et tidspunkt i processen.

Vi kan ikke garantere, hvilke forslag der kommer med i Alternativets samlede budgetpakke. Det vil i sidste ende være en politisk vurdering fra vores byrådsmedlem side, hvilke forslag der prioriteres: Er dit forslag fx blevet stillet fornyeligt vil det nok ikke komme i betragtning i den kommende budgetperiode.
 
Sidste frist for indlevering af budgetforslag er forlænget til den: 01. maj 2020 (forslag indleveret senere vil muligvis komme i betragtning - sandsynligvis dog ikke efter 1. juni)
 
 
Tak for de indkomne forslag, der nu er til behandling i vores politiske baggrundsgrupper.
Vil du gerne arbejde videre med de politiske budgetforslag eller høre nærmere om igangværende forslag, så deltag i vores online møde den 22.06.20, hvor vi gennemgår og diskuterer disse. Dette er kun for medlemmer - klik på knappen "Bliv medlem" øverst til venstre, hvis du ønsker at deltage.
 
Da forslagene nu er under bearbejdning, kan disse ikke længere ses her. Kontakt eventuelt vores baggrundsgrupper for nærmere information om status.
 
For medlemmer:
Er du medlem af Alternativet, kan du deltage i de politiske baggrundsgrupper og være med til at udfolde og konkretisere forslagene. Efter 1. juni vil vi tage stilling til, hvilke forslag der går videre i budgetprocessen.
Ønsker du at blive medlem, så klik på knappen "Bliv medlem" øverst til venstre. Det koster kun 50 øre om dagen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: aarhus@alternativet.dk