Det sker lokalt

Alternativet i Aarhus har løbende en lang række aktiviteter. Her følger en kort beskrivelse:

  • Medlemsmøder: Den første hverdag i hver måned holder vi medlemsmøde kl. 19 i vores lokaler på Jægergårdsgade. Her vil du på skift kunne møde vores folkevalgte politikere til Byråd, Regionsråd og Folketing. En halv timer før holder vi et intro-møde til særlige emner for nye medlemmer kl. 18.30. Se under Kalender vedrørende indholdet af de enkelte arrangementer.
  • Arrangementer: Derudover har vi løbende forskellige aktiviteter som fx popupcaféer, workshops, politiske pr-møder etc. Se under kalender.
  • Politik: Ønsker du at medvirke i en af baggrundsgrupperne for vores folkevalgte i byrådet, så mødes disse en eller flere gange om måneden og er drivkræfterne i udviklingen af de lokalpolitiske forslag

Bidrag til vores lokalpolitiske arbejde

Vi har meget brug for donationer til vores lokale arbejde (arrangementer, lokaleleje, valgmaterialer m.v.). Alle beløb tæller fra 20 kr. og op*

  • MobilePay: 25765
  • Merkur Bank: 8401 0001277179

*) Alle donationer på mere end 1.000 kr lægges offentligt ud på Alternativets hjemmeside. Alle donationer over 20.000 kr. vil fremgå særskilt i årsregnskabet (se Alternativets vedtægter).