"Aarhus skal være Danmarks RENEste, GRØNNEste og mest inkluderende by."


/ AARHUS – REN, GRØN og SKØN by

På det KLIMARENE barometer skal vi straks intesivere en vedvarende bæredygtig energi med Vind-, Sol-, og Havenergi. Aarhus ligger kystnært, hvor vind, hav og sol kan udgøre en stor del af vores energi, og det skal vi udnytte til gavn for klimaet og for menneskeheden.

På det RENE Aarhus vil jeg desuden arbejde for en helt ny kultur, som vil sætte sit præg på både ”Aarhus – REN, GRØN og SKØN by”. Jeg vil arbejde for at alle borgere i Aarhus Kommune får en integreret bevidsthed om betydningen af eget spild og forbrug, så vi alle kontinuerligt tænker forbrugsvaner og mindskning af spild. Det gælder ift energi, vand og varme i hjemmene – og det gælder ALT ANDET vi forbruger – og smider væk. Dermed trækker den enkelte borger denne integrerede ”vane” de har med fra eget hjem, med ind på alle arbejdspladser, det gælder både offentlige institutioner, private arbejdspladser, ved indkøb og på gadeplan.

I Aarhus skal vi gå forrest, tage eget skrald med hjem og sortere det hjemme – og inspirere alle medborgere i hele Danmark til at gøre det samme.

 

En af flere ideer kan være som følger:

  • I Aarhus forbyder vi engangsemballage. Jeg vil arbejde for, at vi i Aarhus producerer lette holdbare ”grønne” - eksempelvis bambuskrus - i lille, mellem og store udgaver, som borgeren har med hjemmefra, hvis de vil købe ”Coffee to go”. Og så fremdeles skal vi tænke andre områder ind, hvor vi selv kan bringe vores emballage med både ud og hjem. Det letter samtidig på hvor meget spild/skrald, der ligger og flyder i byen/byerne.
     
  • Det SKØNNE islæt af AARHUS – REN, GRØN og SKØN by skal TYDELIGT kunne ses i bybilledet. Jeg vil arbejde for at vi får langt mere GRØNT ind i byen. F. eks. hjemmehørende træer, buske, vilde danske blomster, krydderurter m.m. i gadebilledet. Til gavn for klimaet, for en større biodiversitet og for os borgere. Og for en kommende turisme. Vi skal satse på, at når vi er i Aarhus, så er vi Danmarks mest RENE, GRØNNE og SKØNNE by.

 

/ solidaritet og LIGEVÆRDIGHED for udsatte i Aarhus

Der er ingen tvivl om, at vi i Aarhus kan gøre meget mere for at arbejde med solidaritet og LIGEVÆRDIGHED i samarbejde med borgere, der på den ene eller anden måde er udsatte.  Mange medborgere har store og komplekse udfordringer i hverdagen. Det kan være medborgere med handicaps, psykisk syge, social og/eller psykisk udviklingshæmning, hjemløshed eller andre specifikke udfordringer, der gør, at de er udsatte. Og det gælder flygtninge, der for en tid, eller altid, bliver nødt til at bo i et andet land end deres hjemland.

Mine visioner for arbejdet med hjemløse medborgere.

Vi skal have fyret op under kedlen, når det gælder arbejdet med hjemløse i Aarhus Kommune.

Min vision for unge hjemløse er, at der vedrørende Housing First skal sættes meget hurtigere ind og i langt større skala. Alle unge hjemløse skal have muligheden for at komme ind under Housing First, samt alle andre hjemløse, der ønsker at hører under Housing First. De hjemløse er med til at definere hvordan og hvor de gerne vil bo og hvilke andre udfordringer de har, som de gerne vil have hjælp til at løse. Arbejdet foregår i et tæt relationelt samarbejde mellem den hjemløse og en socialrådgiver/mentor. Det skal ske i et tillidsbaseret tæt relationelt samarbejde mellem socialrådgiver, mentor og den enkelte hjemløse.

At vise tillid og respekt skal være gennemsyret i arbejdet med alle udsatte.

Aarhus Kommune har en bred vifte af tiltag for hjemløse, tiltag der er forskellige ift aldersgrupper og udfordringer for de enkelte hjemløse. F.eks. Housing First, hvor der foruden en bolig også bliver arbejdet med andre af de udfordringer, den hjemløse har. Målet for Aarhus Kommune er, at halvdelen af de unge skal ud af hjemløsheden inden for de næste 4 år).

 

/ ​​​​​​​For et Medindflydelse og Fællesskabets Aarhus

Jeg vil arbejde for at vi alle som medborgere bliver inddraget i processer der fremmer medbestemmelse. Dels i forhold til de store linjer i Aarhus Kommunes overordnede strategi for by og land, dels i lokalsamfundene og dels på det personlige plan.

Det kan være om hvorvidt fortætningen af Aarhus by skal fortsætte eller ej, hvorfor, hvornår og hvordan det skal/kan ske?  Hvordan skal vores infrastruktur udvikles? Hvad kan vi udvikle byens rum til så de giver mening, liv og livsglæde for borgerne i nærområdet og andre der kommer forbi?

Det kan være om hvorvidt, hvordan og om vi skal udbygge de mindre samfund, landsbyer og byer, til på sigt at blive være- og bæredygtige med grobund for fællesskaber.

Og det kan handle om hvordan borgeren bliver inddraget til at have medbestemmelse på eget liv eksempelvis på det lokale socialkontor, hvor det at lytte til og have tillid til borgeren, sættes i højsædet.

Jeg vil arbejde for at vi i Aarhus Kommune udvikler inddragelsesprocesser, så alle borgere der har lyst får mod på at være med, og dermed har en stemme.

 

I forhold til alle tre ovenstående visioner ligger at vi fra barnsben, altså daginstitution, skole, ungdomsuddannelser etc. opnår en dannelse ift demokrati der gør, at alle medborgere forstår betydningen af egne muligheder for at præge samfundet til vedblivende a være et være- og bæredygtigt samfund.