katrineAAU.jpg

Katrine Skov-Hansen

Medlem af ungdomspartiet
Alternativets Unge
 

facebook_icon.png Følg Katrine på Facebook

 @ Send Katrine en e-mail


Aarhus’ fremtid er ung

Børn og unge er vores fremtid, det er dem, der skal leve med konsekvenserne af vores handlinger. Når jeg hører folk sige, at det var meget hårdere at være barn for 60 år siden. Så bliver jeg faktisk lidt irritereret. For det giver en følelse af negligering af de problemer som vores børn og unge står overfor i dag. Jeg er selv vokset op med folkeskolereform, nationale test og et uddannelsessystem hvor du skal vide hvad du vil med livet allerede i 7.klasse. En kultur vi selv har skabt, og som også resulterede i, at jeg og mange andre unge går ned med stress, angst eller depression. Sådan skal det ikke være. Der skal være plads til at være barn med alt hvad det indebærer. Men vi skal også forebygge den dårlige mentale trivsel hos børn og unge. Derfor skal skolepsykologerne tilbage i på skolerne i langt højere grad end i dag. Det skal være 100% gratis for alle børn og unge at få psykologhjælp.

Pengene skal følge barnet. Bedre normeringer i vores vuggestuer og børnehaver. Og vi skal inddrage vores børn og unge i de beslutninger der bliver taget, som vedrører dem.

 

Ret til kultur og foreningslivet

Kultur- og foreningslivet er kernen i vores trivsel og livsgrundlang. Men det politiske fokus er der ikke. Kulturinstitutioner og civilsamfundet skal spille en langt større grad i de kommunale processer end de gør i dag. Men vi skal lade dem udfolde sig på deres egne præmisser. Samtidig skal vi gøre Aarhus til den kulturhovedstad vi aldrig rigtig blev. Vi skal tiltrække nyuddannede kunstnere – ikke afvise dem. Samtidig med skal alle borgere have ret til kultur og foreningslivet og det skal være muligt for alle borgere at få glæde af dette.

Derfor skal vi give alle unge et kulturklippekort som kan bruges på kultur og foreningslivet. Det vil både styrke trivslen hos de unge, men også komme til gavn for kultur og foreningslivet – hvilket vil være til glæde for hele kommunen.

 

Plads til naturen

Aarhus kommunen er noget helt særligt. Vi har et livligt bymiljø men samtidig har vi naturen lige om hjørnet. Det må vi ikke tage for givet. Der skal være plads til naturen på sine egne præmisser i hele kommunen. Derfor skal kommunale arealer ikke beslås man skal i stedet give plads til biodiversiteten. Men vi skal også have mange flere græsarealer i byen. Og vi skal gøre plads til flere projekter som Moesgaard Vildskov.

Vi skal investere massivt i den grønne omstilling. Der skal investeres i vindmøller og offentlig transport, ikke i nye vejtunneler eller flere omfartsveje.

 

Byudviklingen i fokus

Det er vigtigt vi ikke tager vores bevaringsværdige bygninger for givet. Vi skal ikke bygge nyt, bare for at bygge nyt. Alt nybyggeri skal være i stil med omgivelserne. Højhuse i sig selv skal ikke være et mål. Aarhus er ikke New York.

Men nybyggeri skal også spille ind i den grønne omstilling. Alt nybyggeri skal have en redegørelse for dets co2-udledning og skal gøres på den mest klimavenlige måde.

"Når jeg hører folk sige, at det var meget hårdere at være barn for 60 år siden, giver DET en følelse af negligering af de problemer som vores børn og unge står overfor i dag."