FS

900 skønne mennesker

TAK! Vi har nu rundet 900 skønne mennesker, som "synes godt om" Alternativet Aarhus, tusinde tak for jeres interesse! Det er en stigning på over 100 folk inden for de sidste 7 måneder. Vi håber, at I et tilfredse med indholdet og informationsniveauet på siden!

Vil I vide mere om Alternativet Aarhus' arbejde, begivenheder og mange projekter, så hop over på vores hjemmeside, hvor I kan læse meget mere og tage del i arbejdet!

Velkommen

Alternativet i Aarhus byder Josephine Fock velkommen som ny politisk leder.

Vi glæder os til at se hende her i landets næststørste lokalafdeling i Aarhus, og ikke mindst glæder vi os til et udviklende samarbejde med både hende og vores kvalificerede folketingsgruppe. I Aarhus står vi i dag på en bred platform med et fantastisk dejligt, konstruktivt og samskabende fællesskab. Det vil vi gerne dele af, men vil også gerne lære af andre og forene os med alle de nye tværgående tiltag, som valget en ny politisk leder fører med sig.

Bestyrelsen i Aarhus er glad for den fantastiske demokratiske proces, som valget af politisk leder var et udtryk for. Og vi glæder os også til at samarbejde med de øvrige fem kandidater, der viste mod til at udfolde de samfundsforandrende perspektiver, som fx klima- og artsdiversiteten kalder på.

Borgernes digitale borgerforslag!

En digital Aarhussensation! Bidrag digitalt med dit budgetforslag til Aarhus Kommunes budgetforlig 2021!

Vil du lave lokalpolitik? Her kan du komme med budgetforslag, som vi i Alternativet kan stille i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i byrådet. Alle forslag vil blive nøje gennemgået af vores politiske baggrundsgrupper i samarbejde med vores byrådspolitiker

https://aarhus.alternativet.dk/…/va…/abne-budgetforslag-2020

Borgerting i Aarhus

Alternativet vil indføre Borgerting i Aarhus: Borgerne skal rådgive byrådet og skabe ny politik

Byrådsmedlem Liv Gro Jensen Alternativet, foreslår at indføre et Borgerting i Aarhus, hvor tilfældigt udvalgte aarhusianere kan diskutere og rådgive politikerne om vigtige emner. Et borgerting vil puste nyt liv i demokratiet, øge sammenhængskraften i kommunen og give Aarhus Byråd værdifulde indsigter og ideer til ny politik.

Liv Gro Jensen Alternativet: “I Alternativet vil vi gerne have borgerne mere med i de politiske processer. Hvorfor? Fordi demokrati ikke bare er en styreform, men også en livsform, der udleves i samtalen mellem mennesker. Et stærkt demokrati er afhængigt af en engageret og oplyst befolkning, som har gode muligheder for at påvirke og deltage i politiske processer. Det tror vi på, at et Borgerting kan hjælpe med,”.

Demokratiet har brug for mere end politikere: Det kræver engagerede og oplyste borgere for at vores demokrati for alvor kan skinne. Det modsatte - at demokratiet svækkes - ser vi allerede på tværs af den vestlige verden, hvor populismen og splittelsen bliver stærkere i disse år.

Som et led i sit arbejde for at udvikle lokaldemokratiet, foreslår byrådsmedlem Liv Gro Jensen Alternativet derfor på byrådsmøde 5. februar, at Aarhus Kommune i løbet af 2020 igangsætter et 3-årigt forsøgsprogram. Et såkaldt deliberativt demokrati skal testes på kommunalt niveau med et borgerting, der består af frivillige og tilfældigt udvalgte borgere. Borgertingets sammensætning skal afspejle et bredt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning, bl.a. ved at der sikres diversitet inden for køn, alder, geografisk placering og indkomst. Alternativet foreslår, at borgertinget - ligesom byrådet - består af 31 medlemmer.

Borgerting anbefaler politik to gange om året
Borgertinget skal bidrage til oplysning, offentlig debat og udvikling af ny politik. Helt konkret skal borgertinget to gange årligt beslutte at tage et politisk emne op til debat, som herefter skal

afdækkes og diskuteres gennem en række høringer. Høringerne skal inddrage forskellige eksperter, synspunkter og relevant viden med henblik på at understøtte en god proces, hvor borgertingets medlemmer har mulighed for at blive klogere sammen. Borgertinget skal ikke have mandat til at stille egentlige beslutningsforslag, men skal have mulighed for at afgive konkrete anbefalinger til byrådet to gange årligt. Borgertinget inddrages og høres desuden i forbindelse med byrådets årlige budgetproces.

Et borgerting er en anerkendt strategi til at tackle svære udfordringer. Borgerting er forsamlinger af frivillige og tilfældigt udvalgte borgere som rådslår og udarbejder anbefalinger omkring centrale politiske emner. Der er masser af eksempler modeller rundt om i verden, hvor både Frankrig, Canada og Australien har arbejdet med forskellige varianter for borgerting. Det foregår også på byniveau i fx polske Gdansk, spanske Madrid og den tysktalende del af Belgien er erfaringerne gode. Irlands version af borgerting, Citizens’ Assembly, var bl.a. medvirkende til at parlamentet i 2018 afskaffede landets forbud mod abort. Fænomenet er også kommet til Danmark: Med klimaloven som blev vedtaget i december har Folketinget forpligtet sig til at oprette et borgerting på klimaområdet, ligesom borgerting allerede er afprøvet i en række danske kommuner.

#DerErEtAlternativ #AlternativetAarhus #StyrkDemokratiet

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, sko og friluftsliv
Alternativet Aarhus
Politisk organisation
 

Lokalforening Århus

Test-side
Vi kigger på muligheder


Alternativet i Aarhus er en stor lokalpolisk forening med omkring 900 medlemmer. Vi er både:

  • Et politisk parti, der er repræsenteret i byrådet og
  • En bevægelse, der sætter fokus på fremtidens bæredygtige samfund.

Flere af os er med i politiske baggrundsgrupper bag vores byrådsmedlem. Andre er med i lokal aktivisme eller projekter, der skaber bæredygtighed. Og nogle kommer blot for at lytte. Kom og vær med: